"Den omtanke som visas idag kan bära frukt imorgon"
Behandlingshem, Utredningshem och Bostad med särskild service (SoL)

Villa Lindö Behandlingshem

Vi erbjuder individuellt utformad behandling med barnets bästa i fokus. Vi har bred kompetens att tillgå i verksamheten. Vi tar emot akut- och skyddsplaceringar.

Villa Lindö Utredning

Holistiskt utredningsarbete där individens och familjens behov samt färdigheter kartläggs. Vi tar emot akut- och skyddsplaceringar

Sörgården

Vi erbjuder bostad med särskild service enligt Socialtjänstlagen (SoL), där vi sätter individens behov och välmående i fokus. En trygg och anpassad boendemiljö med kvalificerad personal som stöttar i vardagen. Vi strävar efter att skapa en hemtrevlig atmosfär där boende känner sig hemma, utvecklas och trivs.

Akutplaceringar

Vi erbjuder effektiva och flexibla lösningar för akuta behov, med fokus på familjer. Med lång erfarenhet av att ta emot akutplaceringar finns stor kunskap i att möta vuxna och barn i kris.

Skyddat Boende

Vi erbjuder skyddat boende med stöd utifrån individuellt behov för familjer. Vi tar både akuta & längre placeringar.

Hur länge har er verksamhet funnits?

Villa Lindö har funnits i över 35 år. Sörgården i 50 år. Verksamheterna har tillhört Casator Care sedan 2007

Till Sörgården: Har Ni Korttidsplatser?

Ja det har vi, 3-6 platser beroende på beläggning.

Har ni ramavtal?

Vi har ramavtal med de flesta kommunerna!

Till Villa Lindö: Vad ska familjen ta med sig?

Hygienartiklar, kläder och favoritleksak.

Hur mycket kan ni anpassa kring individens behov på sörgården?

Vår målsättning är alltid att anpassa efter individens behov och uppdrag.

Hur ser en dag ut på Sörgården?

Det beror helt på individens behov, förutsättningar, intressen och önskemål!

Vad har ni för dygnskostnad?

Det varierar beroende ramavtal.

Behöver man ta med sig egna möbler till Sörgårdens boende?

Ja generellt tar man med sig egna möbler, men har man inte egna möbler så hjälper vi till. Våra korttidsboende är möblerade.

På gång hos oss!

Sommaren är i full gång på Sörgården!

Här på Sörgården njuter vi av varje solig dag med massor av härliga aktiviteter. Vi[…]

Kostnadsfri föreläsning om missbruk/trauma och föräldraskap. 

Vi har en kostnadsfri föreläsning 12 september av Marie Strömberg och Isabel Sandblom kl 8-9.[…]