Synpunkter & Klagomål

Synpunkter, klagomål och förbättringsförslag

Casator Care bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete. Om du ger oss dina synpunkter – positiva eller negativa – kan du hjälpa oss att fortlöpande förbättra vår verksamhet.

Du kan lämna klagomål angående HVB, särskilda boenden, familjehem, öppenvård, personlig assistans med mer.