Villa Lindö Behandlingshem

Villa Lindö Behandlingshem

 • Behandlingshem
 • Lindölundsgatan 18, 392 35 Kalmar

Målgrupp

På Villa Lindös behandlingshem välkomnar vi gravida kvinnor samt föräldrar med barn i åldrarna 0-12 år (medföljande syskon upp till 14 år) med psykiatrisk problematik, psykosocial problematik och/eller beroendeproblematik. Vi tar emot uppdrag från hela landet och har ramavtal med många kommuner, Kriminalvården och Migrationsverket. Vår målsättning är att erbjuda individuellt utformad behandling med barnets bästa som utgångspunkt.

Träningslägenhet och eftervård

Våra träningslägenheter erbjuder en självständig och individuell behandlingsmiljö för att minska glappet mellan heldygnsvård och eget boende.

Eftervården i det egna hemmet är utformad för att ge en smidig övergång och kontinuerligt stöd. Vi introducerar nya personer i familjen och genomför regelbundna hembesök för att säkerställa trygghet och framsteg.

Akutplacering och Skyddsplacering

Villa Lindö har lång erfarenhet och kompetens för att ta emot akut- och skyddsplaceringar dygnet runt. Vi välkomnar både blivande föräldrar och familjer för att erbjuda omedelbar och kvalitativ vård och stöd.

Så här arbetar vi

Trygg och stimulerande miljö

Vi strävar efter att varje barn känner sig sedd och hörd i en trygg och stimulerande miljö.

Individanpassad behandling

Vi erbjuder grupp- och individuella insatser, skräddarsydda för att möta varje individs unika behov.

Barnsamtal

Vi använder känslokort, lek, ritprat, rePULSE och Trappan-samtal för att stödja barnens känslomässiga och intellektuella utveckling.

Barnverksamhet

Vår barnverksamhet ”Solrosen” erbjuder en trygg plats för barnen medan föräldrarna deltar i möten eller samtal. Vi anpassar verksamheten efter varje barns individuella behov.

Insatser

Community Reinforcement Approach (CRA), återfallsprevention (ÅP), motiverande samtal (MI), Addiction Severity Index (ASI), familjesamtal, FREDA, kognitiv beteendeterapi (KBT), rePULSE, International Child Development Programme (ICDP) – vägledande samspel, Aktivt föräldraskap och stöd vid umgänge.

Kompetens inom psykiatri och NPF

Vi har erfarenhet och kompetens inom psykiatrisk problematik, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), psykosocial problematik, våld i nära relationer (ViNR), missbruks- och beroendeproblematik samt kriminalitet.

Tillgång till specialistkompetens

Vi har regelbunden tillgång till psykiatriker och sjuksköterska specialiserad inom psykiatri, samt samarbete med psykologer för NPF-utredningar.

Boende

Villa Lindö är centralt beläget i Kalmar och erbjuder boenderum utrustade med Wi-Fi och egna badrum. Tillgång till gemensamma utrymmen såsom kök, TV-rum och aktivitetsrum. Vi strävar efter att skapa en hemliknande miljö där varje familj kan känna sig välkommen och trygg.

Verksamheten är anpassad för barn i olika åldrar och den stora trädgården ger möjligheter till utelek.

Medarbetare

Vi har bred kompetens att tillgå i verksamheten. Vårt team består av:

 • Socionomer
 • Beteendevetare
 • Sjuksköterska
 • Socialpedagoger
 • KBT-terapeuter
 • Beroendeterapeut
 • Behandlingsassistenter

Alla våra medarbetare har gedigen erfarenhet och kompetens inom behandlingsarbete. Vi arbetar utifrån en traumamedveten omsorgsmodell (TMO) och erbjuder kontinuerlig handledning samt kollegialt stöd för att säkerställa hög kvalitet i våra behandlingsinsatser. Medarbetarna har genomgått utbildning i ICDP och Signs of Safety. Vi har även specialistkonsulter i form av psykiater och psykologer.

Kvalitetsarbete

Vi prioriterar kvalitetsarbetet och följer lagar och föreskrifter för systematiskt kvalitetsarbete. Våra behandlingshem är ISO-certifierade enligt ISO 9001:2015 för kvalitet, ISO 14001:2015 för miljö och ISO 45001:2023 för arbetsmiljö. Vi strävar efter att kontinuerligt förbättra och utveckla vår verksamhet för att möta våra klienters behov på bästa möjliga sätt.

För dig som ska flytta hit

Innan du kommer hit

Vi arbetar på uppdrag av Socialtjänsten och/eller Kriminalvården. För att få en plats krävs ett beslut från någon av dessa instanser. När behandlingen är beviljad och vi har en ledig plats, kan du besöka oss på plats eller digitalt innan du bestämmer dig. Ring oss vid frågor, kontaktuppgifter finns under fliken ”kontakt” på vår hemsida.

Första dagen

Samordnare och din kontaktperson tar emot dig och ditt/dina barn. Vi genomför ett inskrivningssamtal och går igenom vårdplanen. Du får en välkomstmapp med information och en brandrunda genomförs. Vi följer upp inskrivningen efter några dagar för att säkerställa att du fått all information du behöver.

Genomförandeplan

En genomförandeplan upprättas utifrån vårdplanen och den information du ger oss. Den visar vilka insatser som behövs för att uppnå målen och uppdateras under din vistelse.

Risk- och skyddsfaktorer

Vi identifierar risker och skyddsfaktorer i ditt liv för att hjälpa dig medvetandegöra vad som behöver förändras.

Barnverksamheten Solrosen

För förskolebarn erbjuder vi vardagsverksamhet på Solrosen, nära behandlingshemmet. Verksamheten är individanpassad med hög struktur och förutsägbarhet.

Samverkan med kommunal skola

Barn erbjuds plats i en närliggande kommunal skola. Vi hjälper till att upprätta kontakt och säkerställa en skolplats.

Praktisk information

Lunch serveras måndag till fredag, övriga måltider tillagas själv. Du tilldelas mat- och hygienpeng baserat på riksnorm. Rummen har egen toalett, dusch, TV och Wi-Fi. Gemensamma utrymmen inkluderar vardagsrum, lekrum, kök och matsal.

Vi har en byggnad endast för kvinnor med barn och gravida, samt Familjevillan för mammor, pappor och barn. Ta gärna med en barnvagn, annars finns lånevagnar. Cyklar, babyskydd och bilbarnstolar finns också till utlåning. Fri tillgång till gym och simhall ingår.

Ta emot besök

Besökare kan tas emot i samråd med personal och socialtjänst, ansök senast torsdag varje vecka. Övernattning för besökare tillåts inte, men placerade barn kan sova inne på huset tillsammans med dig.

Kontakta Oss

För mer information om hur vi kan hjälpa till vänligen kontakta oss.

Paula Christofidi Cederqvist, Verksamhetschef

 • paula.christofidi.cederqvist@casatorcare.se
 • 0766-414141

Anki Turesson, Samordnare

 • anki.turesson@casatorcare.se
 • 070-9541777