Akutplaceringar

Akutplaceringar hos Villa Lindö

Målsättningen för akutplaceringar är att erbjuda trygghet och säkerhet samt tillse att uppdragsgivaren får snabb information för att ges möjlighet till beslutsunderlag.

Akutplacering

Det kan finnas många anledningar till att kommuner runt om i landet behöver placera familjer i ett akut skede. Vårt mål och syfte är att erbjuda en trygg och säker miljö för barn och föräldrar. Ett annat viktigt mål är att ge socialtjänsten den information de behöver för att så snabbt som möjligt kunna fatta beslut om vidare insatser. Trots snabba placeringar prioriterar vi en matchning av familjerna och behöver inhämta information från uppdragsgivare för att göra en risk- och lämplighetsbedömning inför placering.

Villa Lindö är bemannat för att kunna ta emot akutplaceringar dygnet runt. En akutplacering kan innefatta en mängd olika uppdrag. Det kan vara en familj som är i behov av omedelbart skydd för kortare eller längre perioder, gravida kvinnor i ett akut skede, tillfällig placering i väntan på myndighetens beslut, tillfällig placering i väntan på rätt vårdform eller vid platsbrist på annan vårdinrättning. Vi kan även erbjuda att hämta vid behov för att säkerställa en smidig och trygg övergång till vårt boende.

Så här arbetar vi

  • Omedelbar Trygghet och Säkerhet: Vi strävar efter att omedelbart erbjuda en säker och stabil miljö för familjer som placeras akut.
  • Snabb Information till Uppdragsgivare: Vi prioriterar att snabbt tillhandahålla nödvändig information till socialtjänsten för att underlätta snabba och välgrundade beslut om vidare insatser.
  • Risk- och Lämplighetsbedömning: Trots behovet av snabba placeringar, utför vi alltid en grundlig risk- och lämplighetsbedömning baserad på information från uppdragsgivare för att säkerställa bästa möjliga matchning.

Kontakta Oss

För mer information om akutplaceringar och hur vi kan hjälpa till vänligen kontakta oss.

Paula Christofidi Cederqvist, Verksamhetschef

  • paula.christofidi.cederqvist@casatorcare.se
  • 0766-414141

Anki Turesson, Samordnare

  • anki.turesson@casatorcare.se
  • 070-9541777

Marie Strömberg, Samordnare

  • marie.stromberg@casatorcare.se
  • 070-9219889