Skyddat Boende

Skyddat Boende hos Casator Care

Inom Casator Care finns en verksamhet för skyddat boende. Casators boende tillhandahåller platser för heldygnsvistelse avsedda för personer som behöver insatser i form av skydd mot hot, våld eller andra övergrepp tillsammans med andra relevanta insatser.

Vår Målgrupp

Vi tar emot barn med föräldrar och erbjuder ett tryggt och säkert boende. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med skyddsplaceringar och strävar efter att erbjuda en säker miljö där familjer kan känna sig trygga och skyddade.

Vad Vi Erbjuder

  • Tryggt och Säkert Boende: Vi tillhandahåller säkra och trygga boenden för barn och föräldrar som är i behov av skydd mot hot, våld eller andra övergrepp.
  • Erfaren Personal: Vår personal har lång erfarenhet av att arbeta med skyddsplaceringar och är utbildade för att hantera situationer som kräver extra säkerhet och stöd.
  • Helhetsinriktade Insatser: Förutom tryggt boende erbjuder vi andra relevanta insatser för att säkerställa att våra boende får det stöd de behöver för att kunna leva ett tryggt och stabilt liv.

Kontakta Oss

För mer information om skyddat boende och hur vi kan hjälpa till vänligen kontakta oss.

Paula Christofidi Cederqvist, Verskamhetschef

  • paula.christofidi.cederqvist@casatorcare.se
  • 0766-414141

Anki Turesson, Samordnare

  • anki.turesson@casatorcare.se
  • 070-9541777

Marie Strömberg, Samordnare

  • marie.stromberg@casatorcare.se
  • 070-9219889