Sörgården i Mönsterås

Sörgården

 • Bostad med särskild service(SoL)
 • Häradsvägen 28, 384 92 Ålem

Sörgården är vår bostad med särskild service (SOL) för vuxna med psykisk funktionsnedsättning. Vi strävar efter att erbjuda boendemöjligheter som är anpassade efter individens behov och som främjar en känsla av trygghet och gemenskap. Vår verksamhet kännetecknas av kompetent och erfaren personal, naturskön omgivning och goda vårdresultat.

Vi tar emot korttids placeringar med hög flexibilitet. Vi har 3-6 korttidsplatser.

Målgrupp

Sörgården erbjuder ett särskilt boende för vuxna med psykisk funktionsnedsättning och samsjuklighet med missbruk. Psykosproblematik är vanligt förekommande, vilket vi har god kompetens kring. Vi välkomnar individer från hela landet och arbetar i enlighet med Socialtjänstlagen (SoL). Vi tar också emot individer enligt Lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT), Lag om rättspsykiatrisk vård (LRV) och Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).

Kategori 1 (7 kap 1 § p 1 SoL): Företrädesvis medicinskt färdigbehandlade
personer med psykiska funktionshinder.

Kategori 2 (7 kap 1 § p 2 SoL): Särskilt boende i form av bostad med särskild service för personer med psykiskt funktionshinder som är medicinskt utskrivningsklar.

Så här arbetar vi

På Sörgården strävar vi efter att skapa en trygg och stimulerande miljö som främjar individens självständighet och livskvalitet. Vården utformas individuellt utifrån varje persons behov av stöd och omvårdnad. Kontaktmannaskapet uppmuntrar goda relationer och kontakt mellan personal och boende samt anhöriga. Här arbetar vi med metoder som Ett Självständigt Liv (ESL), lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik för att säkerställa att varje individ känner sig sedd och hörd.

Vi erbjuder både lång- och korttidsboenden. Sörgården har 36 platser.

Vård och Stöd

Vård och stöd tillhandahålls enligt Socialtjänstlagen (SoL) och utformas individuellt baserat på varje persons behov. Vi har specialistkompetens med ett team av sjuksköterskor, psykiater, beroendeterapeut, socionom, undersköterskor och beteendevetare som arbetar utifrån genomförandeplaner och uppdrag.

Boende

 • Gemensamma utrymmen: Huvudbyggnaden har gemensamma utrymmen för aktiviteter och gemenskap. Varje hus har gemensamt kök och vardagsrum.
 • Lägenheter: Varierar i storlek från ett till två rum med eget badrum och uteplats. Alla lägenheter håller hög standard.
 • Små hus: Mindre fristående hus finns på området, anpassade för personer särskilt stort behov av individanpassning, tex egen resurspersonal.
 • Speciellt stödjande miljöer: Möjlighet att skapa miljöer som är anpassade för olika behov.

Aktiviteter

För att stimulera positiv utveckling och gemenskap erbjuder vi en rad aktiviteter året runt. Vi lägger stort fokus på aktiviteter och dagligt stimulerande innehåll som anpassas efter boendes intresse och behov.

 • Utomhusaktiviteter: Badplatser, minigolf, motionsslingor, fiske, motionsbingo och utegym. Det finns möjlighet till att odla om man är intresserad av det. grillning är en populär aktivitet.
 • Inomhusaktiviteter: Bowling i Oskarshamn, bingo, gym, tipspromenader, och målning mm.
 • Högtidsfiranden: Kräftskivor, midsommarfirande, jul, påsk och nyår.

Många boende uppskattar att tillbringa tid tillsammans med vår vaktmästare i hans dagliga sysslor. Vaktmästaren finns på plats fem dagar i veckan, och det finns alltid något intressant att hjälpa till med eller bara samtala om.

Medarbetare

Våra medarbetare har gedigen erfarenhet och kunskap för att arbeta med vår målgrupp. Vi har personal stationerad i alla bostäder dygnet runt, inklusive vaken nattpersonal och en sjuksköterska tillgänglig dagtid fem dagar i veckan. Verksamhetschef/föreståndare finns på plats i verksamheten på vardagar. Vaktmästare är tillgänglig fem dagar i veckan och utbildad kökspersonal tillser god hemlagad mat alla dagar i veckan. Medarbetare får kontinuerlig kompetensutveckling med fokus på psykiskt funktionshinder, lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik.

Kvalitetsarbete

Kvalitetsarbetet är en levande process i vår verksamhet och vi följer noggrant lagar och föreskrifter för systematiskt kvalitetsarbete. Vi arbetar för att skapa en trygg och hemlik miljö som främjar en känsla av samhörighet och trygghet. ISO 9001:2015 (kvalitet), ISO 14001:2015 (miljö) och ISO 45001:2023 (arbetsmiljö).

På Sörgården är vi övertygade om att en inspirerande miljö kan göra underverk för personlig tillväxt. Vi strävar efter att ge våra boende en välstrukturerad vardag där respekt för personens integritet står i centrum.

Kontakta Oss

För mer information om hur vi kan hjälpa till vänligen kontakta oss.

Pernilla Håkansson, Verksamhetschef

 • pernilla.hakansson@casatorcare.se
 • 070-1726764
 • 0499-22223

Helene Bernhardsson, Samordnare

 • helene.bernhardsson@casatorcare.se
 • 070-2202269