Villa Lindö Utredning & Tjänster

Villa Lindö Utredning

 • Utredning, Akutplaceringar, Skyddsplaceringar
 • Lindölundsgatan 18, 392 35 Kalmar

Målgrupp

På Villa Lindös utredning- och akutenhet välkomnar vi familjer med barn i åldrarna 0-13 år, med medföljande syskon upp till 16 år, samt blivande föräldrar. Vi tar emot uppdrag från hela landet och har ramavtal med många kommuner och Migrationsverket.

Utredning och Akutenhet

Villa Lindö erbjuder kvalificerade utredningar med ett helhetsperspektiv baserat på BBIC, utifrån barnets situation. Vid behov tillgodoser vi behandlingsinsatser under utredningens gång och samarbetar nära med barnets nätverk för bästa möjliga resultat. Vi har lång erfarenhet och kompetens för att ta emot akut- och skyddsplaceringar dygnet runt.

Så här arbetar vi

Utredningar

Vi genomför utredningar utifrån socialtjänstens uppdrag och BBIC (Barns Behov I Centrum), med fokus på samspelet mellan förälder och barn. Utredningstiden varierar vanligtvis mellan 8-12 veckor. Vi erbjuder specialistkompetens med ett team bestående av utredare, barn- och vuxenpsykologer, sjuksköterska, psykoterapeut, beroendeterapeut, förskollärare och psykiatriläkare. Utredningarna leds av en utredare som samarbetar med våra professioner med fokus på observationer i olika miljöer. För att säkerställa korrekta observationer skapar vi en miljö och ett bemötande som främjar en icke-institutionell känsla.

Kartläggningsuppdrag

Vi tar även emot kartläggningsuppdrag med flexibel utformning på 4-7 veckor.

Barnets behov och välmående

Vi strävar efter att främja varje barns behov av trygghet och stimulerande miljö. Hos oss är det av stor vikt att varje barn känner sig bekräftad. Vi arbetar aktivt för att skapa möjligheter där varje barn kan uttrycka sig själv på ett meningsfullt sätt.

Metoder för barns utveckling

Genom att integrera olika metoder vill vi skapa goda förutsättningar för barnens fortsatta utveckling. Barnsamtal med användning av känslokort, lek och ritprat används för att skapa en trygg plattform där barnen kan dela sina tankar och känslor.

Barnverksamheten ”Solrosen”

För att stötta barnet erbjuder vi också barnverksamheten ”Solrosen”. Här får barnen möjlighet att tillbringa tid med erfaren personal under delar av vardagen. ”Solrosen” är en trygg plats där barnen kan känna sig bekväma och omhändertagna medan föräldrarna har möjlighet att delta i möten eller samtal. Vi anpassar vår barnverksamhet efter varje barns individuella behov.

Behandlingsinsatser

Vi erbjuder individuella insatser och behandlingar som CRA, ÅP, MI, ASI, familjesamtal, FREDA, KBT, rePULSE, ICDP-vägledande samspel, Active Parenting och umgängesstöd.

Boende

Villa Lindö ligger centralt i Kalmar, med två byggnader som erbjuder boenderum, gemensamhetsutrymmen och en trädgård med lekplats. Varje boenderum har eget badrum och tillgång till gemensamma faciliteter som kök, tv-rum och aktivitetsrum. Vi erbjuder lunch vardagar.

Medarbetare

Vårt team består av:

 • Psykiatriker
 • Psykologer
 • Socionomer
 • Beteendevetare
 • Socialpedagoger
 • Förskolepedagoger
 • Behandlingsassistenter
 • KBT-terapeuter
 • Beroendeterapeut

Personal är utbildade i:

ICDP-vägledande samspel, TMO, Signs of Safety, professionellt medberoende och vi använder lågaffektivt bemötande. Vi har kunskap och erfarenhet av psykiatrisk problematik, psykisk ohälsa, relationsproblematik, kognitiva funktionsnedsättningar, missbruk och beroendeproblematik samt arbete med olika kulturer och skydd för familjer.

Kvalitetsarbete

Kvalitetsarbetet är en levande process i vår verksamhet och vi följer lagar och föreskrifter för systematiskt kvalitetsarbete. ISO 9001:2015 (kvalitet), ISO 14001:2015 (miljö) och ISO 45001:2023 (arbetsmiljö).

För dig som ska flytta hit

Innan du kommer hit

Vi arbetar på uppdrag av socialtjänsten och Migrationsverket. För att kunna få en plats hos oss så behövs ett beslut från någon av dessa instanser. När placering är beviljad, och vi har en plats ledig, är du välkommen att besöka oss innan du bestämmer dig för om vi är rätt plats för dig och dina barn. Alternativt kan du göra ett digitalt studiebesök. Tackar du ja till en placering hos oss utser vi kontaktpersoner till er. Vi försöker matcha personalens specialkunskaper med den förhandsinformation vi har om er. Vi väljer också ett rum till dig och ditt/dina barn som vi tror kan passa er bra.

Vad behöver jag ha med mig?

Du behöver ta med dig kläder och hygienartiklar och kanske några av barnens favoritleksaker eller böcker. Sängkläder och handdukar finns att låna här hos oss.

Om du undrar något inför din vistelse hos oss får du gärna ringa till oss på 0480-42 42 18.

När du kommit till oss

När du kommer till Villa Lindö tar ansvarig utredare/kontaktperson, samordnare eller föreståndare emot dig och dina barn. Din socialsekreterare har med sig en vårdplan som beskriver vårt uppdrag och anledningen till varför ni placeras hos oss. Vi fyller tillsammans i ett inskrivningsblad med viktig information om dig och din familj samt kontaktuppgifter. Du får en mapp med Villa Lindös förhållningssätt och information du kan ha nytta av. Första dagen får du och din familj en brandgenomgång, så att ni känner er säkra på var nödutgångar, brandsläckare osv är placerade.

Det är många intryck och mycket information som ska bearbetas första dagarna. Eftersom det finns personal att tillgå dygnet runt finns gott om tid för information och tid för att ställa frågor.

Att vara placerad på utredningen är för de allra flesta svårt på olika sätt. Det är vi på Villa Lindö medvetna om och försöker att anpassa, svara på frågor och vara följsamma för att det ska fungera på så bra sätt som möjligt. En rak kommunikation är viktig för att du och din familj ska känna er delaktiga och veta vad som händer. Personalen ägnar mycket tid tillsammans med er för att sedan kunna svara på socialtjänstens frågeställningar. Att ha möjlighet för dig och din familj att ha egen tid utan personal är viktigt och tillgodoses enligt gemensam planering. En del familjer har behov av avlastning och hjälp vilket vi tillsammans planerar för.

Kontakta Oss

För mer information om hur vi kan hjälpa till vänligen kontakta oss.

Paula Christofidi Cederqvist, Verksamhetschef

 • paula.christofidi.cederqvist@casatorcare.se
 • 0766-414141

Marie Strömberg, Samordnare

 • marie.stromberg@casatorcare.se
 • 070-9219889